မိမိတို့အကြောင်း – Kandawgyi Gardens

မိမိတို့အကြောင်း

အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ် (ပြင်ဦးလွင်) ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Kew Garden မှ ပညာရှင်များဖြစ်သော Mr. Alex Rodger နှင့် Lady Cuffe တို့၏ အကူအညီဖြင့် ဧက (၃၀) အကျယ်ရှိသော ဥယျာဉ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဒေသရင်းသစ်ပင်မျိုးစိတ်များ စိုက်ပျိုးပြသရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ဥယျာဉ်အား ဧက (၂၄၀) အထိ တိုးချဲ့ဖော်ထုတ်၍ မေမြို့သစ်တောကြိုးဝိုင်း (Maymyo Forest Reserve) တစ်နည်းအားဖြင့် မေမြို့ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် (Maymyo Botanical Garden) အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ရေပြင်ဧရိယာ (၇၀) ဧက အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၄၃၆.၉၆) ဧက အကျယ်အဝန်းရှိသော ဧရိယာအား အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ် (National Kandawgyi Gardens) အမည်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ ပါသည်။

Copyright 2018, Htoo Zoos and Gardens Business Unit. All rights reserved.