ထင်းရှူးတော – Kandawgyi Gardens

ထင်းရှူးတော

တောင်ပေါ်ဒေသ၏ အထင်ကရ သစ်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သော ထင်းရှူးကို တောအုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် တွေ့ရှိ ခံစားနိုင်ပါသည်။ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်စွာ အပန်းဖြေအနားယူလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထင်းရှူးရနံ့ သင်းထုံနေသော တောင်ပေါ်မြို့ အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်ပါသည်။

တောင်ပေါ်ဒေသ၏ အထင်ကရ သစ်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သော ထင်းရှူးကို တောအုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် တွေ့ရှိ ခံစားနိုင်ပါသည်။ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်စွာ အပန်းဖြေအနားယူလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထင်းရှူးရနံ့ သင်းထုံနေသော တောင်ပေါ်မြို့ အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်ပါသည်။

တောင်ပေါ်ဒေသ၏ အထင်ကရ သစ်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သော ထင်းရှူးကို တောအုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် တွေ့ရှိ ခံစားနိုင်ပါသည်။ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်စွာ အပန်းဖြေအနားယူလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထင်းရှူးရနံ့ သင်းထုံနေသော တောင်ပေါ်မြို့ အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်ပါသည်။

Copyright 2018. All rights reserved.