ဝါးတော – Kandawgyi Gardens

ဝါးတော

ရွှံနွံတံတားမှ ထွက်လာပြီးပါက သားမင်းခြံ အနီးတွင် ၀ါးတောကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဝါးမျိုးစိတ် (၆၀) ကျော်ကို တစ်နေရာတည်းတွင် လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သစ်တောသစ်ပင်များထက် တစ်မူထူးခြားစွာ လှပနေသော ၀ါးတောသည် လာရောက်လည်ပတ်သူများအဖို့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ မရိုက်ဘဲ မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ရွှံနွံတံတားမှ ထွက်လာပြီးပါက သားမင်းခြံ အနီးတွင် ၀ါးတောကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဝါးမျိုးစိတ် (၆၀) ကျော်ကို တစ်နေရာတည်းတွင် လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သစ်တောသစ်ပင်များထက် တစ်မူထူးခြားစွာ လှပနေသော ၀ါးတောသည် လာရောက်လည်ပတ်သူများအဖို့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ မရိုက်ဘဲ မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

Copyright 2018. All rights reserved.