သစ်တောနှင့် မြေယာရှုခင်း – Kandawgyi Gardens

သစ်တောနှင့် မြေယာရှုခင်း

ကန်တော်ကြီးကန်ကို ဗဟိုပြု၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပန်းမျိုးစိတ်စုံလင်စွာဖြင့် တန်ဆာဆင် စိုက်ပျိုးထားသော မြေယာရှုခင်းအလှများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်။ သဘာဝ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးထားသော သစ်တောများသည် ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်၏ ပသာဒအလှကို ပိုမိုပြည့်စုံစေပါသည်။ သစ်ပင်မျိုးစိတ် (၃၀၀) ကျော်ရှိသော သစ်တောများသည် ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ကို အဓိက ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ထင်းရှူး၊ ခါတော်မီ၊ ချယ်ရီ၊ မိုးမခ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ မေပယ် နှင့် ဂျပန်ဂင်ဂို စသည်တို့သည် ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်၏ ထင်ရှားသော သစ်ပင်မျိုးစိတ်များ ဖြစ်ပါသည်။

Copyright 2018. All rights reserved.