အလုပ်သင်နှင့်သုတေသနဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ – Kandawgyi Gardens

အလုပ်သင်နှင့်သုတေသနဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

  • အလုပ်သင်နှင့်သုတေသနဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

Internship Program, Volunteer Program,Research Program, များကို Htoo Zoos and Gardens Business Unit ပညာပေးဌာန၊ အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်(ပြင်ဦးလွင်) တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။  တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ ဘွဲ့လွန်သုတေသနစာတမ်း၊ မဟာဘွဲ့အတွက် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည့်အပြင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလည်း ပြည်တွင်း/ပြည်မှ ပညာရှင်များ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

Copyright 2018. All rights reserved.